Reglament

ARTICLE 1. PRESENTACIÓ
Kumulus Active World 2012 S.L. i l'Institut Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Palma (IME) organitzen el Zafiro Palma Marathon, que tindrà lloc el diumenge 13 d'octubre de 2019, a les 9.00h, i en el qual podran participar totes les persones majors d'edat que ho desitgin, sense cap distinció.


ARTICLE 2. HOMOLOGACIÓ
El circuit a dues voltes farà 42.195 metres i estarà degudament homologat. Aquesta prova es desenvolupa sota el Reglament de carreres en carretera de la IAAF i de la RFEA, i està integrat al calendari de l’AIMS. El recorregut estarà marcat i senyalitzat cada quilòmetre verticalment. La distància de mitja marató també estarà homologada. La distància de 10km no estarà homologada i l'organització no garanteix que siguin 10km exactes (aproximadament 10,400km).

ARTICLE 3. RECORREGUT
En la seva primera fase el circuit transcorre per l'autovia de Llevant, al  costat de terra en direcció a Andratx cap a la rotonda de Porto Pi, dic de l'Oest fins al punt de gir situat abans del control d'accés al dic, enfront de l'Escola Naval, per a dirigir-se en sentit de trànsit a la rotonda de Portopí, passeig Marítim i pel costat de la mar sentit de trànsit dirigir-se al passeig de Sagrera i entrar en meta els participants de 10 km.
Els participants de mitja marató i marató entraran al camí de l'Escullera fins al control d'entrada als molls comercials i giraran cap a la sortida de l'Escullera a l'autovia de Llevant en direcció a l’aeroport. Pujaran per l’av. de Gabriel Alomar, pel costat esquerre, fins a arribar al c. de l’Escola Graduada i giraran a l'esquerra pel c. de Mateu Enric Lladó fins a la pl. de la Porta del Camp per a través del c. del Bastió del Príncep i el passeig de Dalt Murada fins a girar a la dreta pel c. de la Portella i c. de Can Pont i Vic fins a gir a la dreta al c. del Sol i gir a l’esquerra al c. de Sant Francesc fins a la plaça de Santa Eulàlia, on es gira pel c. d’en Morei, el c. de Sant Pere Nolasc i es gira a la dreta pel c. del Palau Reial i de nou pel  c. del Mirador per a dirigir-se pel c. del Palau Reial fins a la pl. de Cort i girar a la dreta al c. de la Cadena per a entrar a la pl. de Santa Eulàlia i girar a l'esquerra per recórrer els carrers de la  Vidrieria-la Corderia-el Pes del Formatge-l'Hostal de l'Estel, gir a l’esquera pel c. del Celler d'en Miró i gir a l’equerra pel c. del Sindicat fins al c. de la Bosseria, gir dreta per la pl. Major- c. de Sant Miquel fins a sortir a l’av. del Comte Sallent/av. d’Alemanya/av. de Portugal per a girar a l'esquerra pel passeig de Mallorca fins a l’av. de Jaume III i girar a la dreta pel passeig de Mallorca fins a gir a la dreta pels c. de Rubén Darío i la Concepció fins a gir dreta pel. d. dels Montcades i gir a l’esquerra pel c. de Can Serra de Marina sortint a Jaume III i girar a l'esquerra pel c. de Sant Jaume fins a pl. de Santa Magdalena per fer un bucle a Via Roma i seguir pe la Rambla  i dirigir-se pel c. de la Unió fins al Born i seguir per la pl. de la Reina i l’avinguda d’Antoni Maura, on els participants de mitja marató giraran a l'esquerra per a dirigir-se a meta i els participants de marató giraran a la dreta per a començar la segona volta del recorregut.

A la segona volta s'efectuarà un bucle afegit des de la pl. de Cort girant a l'esquerra per a recórrer el c. de Jaume II i tornar pel c. de Colom fins a gir a l’esquerra pel c. de la Cadena per a seguir el recorregut anterior pel c. de la Vidrieria.

ARTICLE 4. HORARI
La sortida es donarà a les 9.00 h i el temps màxim per a completar la prova és de 6 hores, per la qual cosa la meta es tancarà a les 15.00 h.
La sortida de la distància 10 km es donarà a les 9.45 h.

ARTICLE 5. APARELLS I ARTILUGIS RODATS
No està permesa la utilització de cap aparell o artilugi rodat durant la carrera (incloses les handbike)

ARTICLE 6. CANCEL·LACIÓ, CANVIS I TRANSFERÈNCIES

En cas de cancel·lació de l'esdeveniment per causes de força major el participant no tindrà dret a la devolució de la inscripció.
Una vegada formalitzada la inscripció, s'estableixen els següents terminis per a les devolucions de la mateixa:

  • Fins al 31 de juliol (inclòs): devolució del 100% de l'import*.
  • Fins al 30 de setembre (inclòs): devolució del 50% de l'import*.

* L´import de la devolució correspon al preu de la inscripció. L´import corresponent als càrregs "ACTIVE.com" no se tornaran. 

  • Fins al 30 de setembre (inclòs): per poder transferir la inscripció a la següent edició.
  • Fins al 7 d´octubre (inclòs): per sol·licitar canvi de distancia. No es tornarà l´import de la diferència.
  • Si el canvi és de la distància marató a una altra, la samarreta ja no estrà inclosa.

En qualsevol d'aquests casos s'ha d'enviar un correu electrònic a:info@zafiropalmamarathon.com  i seguir les instruccions.

6.1. FORMA DE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ:
Per Internet, a www.zafiropalmamarathon.com , a l'apartat d'inscripcions.
6.2. CONSIDERACIONS:
La inscripció és personal i intransferible, i suposa l'acceptació total de la normativa tècnica de la prova, incloent la declaració responsable que en forma part.
Sota cap concepte una vegada formalitzada la inscripció es podrà transferir la participació a una altra persona pel motiu de no poder participar a la prova o qualsevol altre motiu.

ARTICLE 7. CATEGORIES I CLASSIFICACIONS
7.1. CATEGORIES
S'estableixen les següents categories:

JUVENIL:  nascuts entre 1999 i 2000 (només per 10km)
JUNIOR:  nascuts entre 1997 i 1998
PROMESA: nascuts entre 1994 i 1996
SÈNIOR: nascuts des de 1993 fins a veterans 
VETERANS: Des del dia que tenguin 35 anys i endavant
Aquesta categoria es dividirà en trams de 5 anys. Exemple: M/F35 (35 a 39 anys), M/F40 (40 a 44 anys) i així successivament.

7.2. CLASSIFICACIONS
Es realitzaran les següents classificacions:
• Classificació general absoluta masculina i femenina: marató, mitja marató i 10 km (els participants walking que hagin sortit a les 09.45  htindran un rànquing a part dins les classificacions de 10 km).

 

ARTICLE 8. PREMIS
Els premis consistiran en tots els casos en un trofeu per als 5 primers classificats masculins i femenins de cada distància.
8.1. RECLAMACIONS
Totes les classificacions són competència únicament i exclusiva dels membres del Comitè de Jutges de l’RFEA.
Les reclamacions que afecten llocs a la classificació amb dotació de premi s’han de presentar, per escrit juntament amb 50 €, al jutge àrbitre en un termini màxim de 30 minuts des de la publicació de les classificacions, el qual decidirà. En cas de donar la raó al corredor li seran retornats els 50 €.
Altres reclamacions hauran d'enviar-se per escrit al correu de la marató: info@zafiroplamamarathon.com, a l'atenció del jutge àrbitre, abans del dimecres següent a la realització de la prova.
L'organització comunicarà les resolucions del jutge àrbitre en un termini màxim de 10 dies, a partir del qual les classificacions es consideraran definitives. Per tant, tots els trofeus i premis seran provisionals fins a aquest moment.

ARTICLE 9. DORSALS
Els dorsals només es podran recollir a l'àrea de destinada durant el divendres i dissabte de 11.00 a 19.00 hores (ininterrompudament). Per a la distància de 10 Km també es podran recollir el diumenge de 7.30 a 9.00 h.
Per a retirar el dorsal els corredors hauran de presentar el resguard o una còpia de la inscripció i el DNI, passaport o un altre document oficial que acrediti la seva identitat.
Els dorsals s’hauran de dur ben visibles a la part davantera del tronc durant tota la carrera i no podran modificar-se.

ARTICLE 10. DESQUALIFICACIONS
Serà motiu de desqualificació:
• Proporcionar dades falses a la inscripció (edat, residència, etc.).
• No realitzar el recorregut complet.
• No passar pels controls de pas situats al circuit.
• No dur el dorsal ben visible, o alterar-ne o ocultar-ne la publicitat.
• Córrer amb dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
• No atendre les instruccions dels jutges i/o personal de l'organització.
• Haver cedit el seu dorsal per a fotocopiar-lo i ser usat per un altre corredor a la marató.
• Negar-se a passar el control de dopatge.
• Tenir un comportament antiesportiu.

• Depositar les restes dels avituallaments fora dels recipients habilitats per això.


 

ARTICLE 11. AVITUALLAMENTS

1r: km 3,7 passat el pont del Club de Mar: aigua, beguda isotónica.*
2n: km 8,5 a les golondrines davant l’Auditorium: aigua,beguda isotónica,fruita.
3r: km 12,3 a l’Escola Graduada: aigua, beguda isotónica, fruita.*
4t: km 16,5 a c. de Sant Miquel altura pl. de la Porta Pintada/c. Oms: aigua, beguda isotónica i avit. personal.
5è: km 20 al c. de la Unió, davant el Gran Hotel: aigua, beguda isotónica, fruita.


Punts km en segona volta: 24,5, 28,8, 32,8, 37,3 i 41,2

* En els Km 24,5 i 32,8 haurà també gels de High5.

ARTICLE 12. ATENCIÓ MÈDICA
El Zafiro Palma Marathon disposarà dels serveis mèdics necessaris per a atendre al corredor durant el seu desenvolupament. L'organització recomana a tots els participants que se sotmetin a un reconeixement mèdic previ a la prova, i tot participant accepta el risc derivat de l'activitat esportiva.
Igualment, l'atleta declara estar en condicions físiques òptimes per a realitzar aquesta prova i ho fa sota la seva responsabilitat.
Qualsevol atleta amb problemes de salut està obligat a notificar-li-ho prèviament per escrit a l'organització, marcar el seu dorsal amb una creu vermella i fer-hi constar el nom, l’adreça, el telèfon i el problema de salut que pateix. Estarà obligat (per a la seva seguretat) a comunicar-ho prèviament a la prova, per escrit (indicant el seu número de dorsal).
Els serveis mèdics estaran facultats per a retirar el corredor que manifesti un mal estat físic.

ARTICLE 13. RESPONSABILITAT
L'organització declina tota responsabilitat pel que fa als efectes, conseqüències o responsabilitats derivades dels danys, tant materials com personals, que puguin ocasionar els participants, amb motiu de la prova, a si mateixos, a altres persones i fins i tot en el cas que terceres persones causin danys al participant, voluntari o personal d'organització.

ARTICLE 14. SERVEI DE GUARDA-ROBA
L'organització disposarà d'un servei de guarda-roba on els corredors podran dipositar les seves pertinences, però no es responsabilitza dels objectes que s’hi entreguin.
El personal de l'organització del servei de guarda-roba podrà sol·licitar als corredors que obrin les seves bosses abans de dipositar-les, per a supervisar-ne el contingut. Davant la negativa d'un corredor a obrir una bossa l'organització podrà rebutjar recollir-la.

ARTICLE 15. VEHICLES AUTORITZATS
Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els acreditats per l'organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors en qualsevol tipus de vehicle a motor o sobre rodes (patins, bicicletes, etc.) i la Policia Local té ordre expressa de retirar-los del circuit.

ARTICLE 17. ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA
Tots els participants pel fet de realitzar la inscripció accepten aquesta NORMATIVA i les normes de l’RFEA, FAA, IAAF i AIMS. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització.

 

ARTICLE 18. ACCEPTACIÓ PUBLICACIÓ (POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES)
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals seran tractades i quedaran incorporades a fitxers de responsabilitat de Kumulus Active World 2012 S.L, registrades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La recollida i el tractament de les dades personals, incorporades als fitxers, té com a finalitat la inscripció dels participants, així com la informació a aquests de totes les qüestions relacionades amb la marató de Palma de Mallorca.
Kumulus Active World 2012 S.L es comprometen a complir les obligacions sobre mesures d'índole tècnica, organitzatives i de seguretat recollides al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades personals facilitades, així com les possibles imatges que es captin durant lesdeveniment, seran utilitzades per a la finalitat pròpia de l'esdeveniment, així com per a la difusió d'aquest i de la classificació final de la prova, en la qual apareixeran nom, cognoms, categoria i nacionalitat.
Així mateix, atès que la prova pertany al Calendari oficial nacional i internacional de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i que al contracte subscrit entre l'encarregada del tractament es preveu l'explotació comercial de l'activitat per part d'aquesta, es preveuen les següents cessions que s'autoritzen expressament: la de les seves dades a la Federació Espanyola d'Atletisme per al compliment de les seves finalitats pròpies i l'ús de les imatges obtingudes en el desenvolupament de l'esdeveniment perquè siguin utilitzades en qualsevol tipus de format i/o mitjà de difusió (paper, web, comunicacions, vídeo, etc.), d'acord amb les finalitats pròpies aquí explícitament consentides.
En realitzar la inscripció, declarau que heu estat informat/ada dels termes continguts en aquest i consentiu expressament que les vostres dades personals siguin tractades per a les finalitats citades.
En tot cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos per escrit a:
KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 S.L. amb adreça Pou de Sa Sini 24-3, 07350 Binissalem, Illes Balears, Espanya.

Prueba autorizada y homologada por:

Race authorized and approved by:

Rennen genehmigt von: